Vážení rodiče,

zvu Vás na společnou schůzku rodičů nově přijatých dětí, která se bude konat
v úterý 8. června 2021 v 15:00 hod. ve třídě „MOTÝLEK“.


PROSÍM BEZ DĚTÍ!


Program:
1. Důležité informace k nástupu do mateřské školy
2. Seznámení s plánem a akcemi školy ve školním roce 2021 - 2022
3. Vnitřní řád školy
4. Informace ke školnému a stravování
5. Vaše dotazy a připomínky


Bc. Libuše Kopalová
ředitelka školy
v Kroměříži 31. 5. 2021
Vážení rodiče,

od 10. 5. 2021 se vracejí všechny děti do MŠ, a to i ve Zlínském kraji bez povinnosti testování. MŠ Postoupky se od 10. 5. 2021 také otevírá.

Organizační pokyny:

- Pro své děti si, prosím, nahlaste stravu prostřednictvím emailu do školní jídelny: sj.zizkova@ms-kromeriz.cz,
- děti budou zařazeny opět ve svých kmenových třídách,
- materiály pro distanční výuku již nebudou zasílány,
- i nadále platí, že do MŠ nebudou přijaty děti s příznaky respiračního onemocnění.

Stále platí zvýšené hygienické podmínky:

- při vstupu noste respirátor (neplatí pro děti navštěvující MŠ),
- vydezinfikujte si ruce při vstupu do budovy,
- v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, dodržujte rozestupy.

Potvrzení lékaře
 Datum: 22. 04. 2021 

TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ ŽIŽKOVA                        - 573 341 434

Telefonní čísla do jednotlivých tříd ***

 * KRTEČEK - 573 331 685

 * MYŠKA - 573 331 246

 * BERUŠKA - 573 331 247

 * MOTÝLEK - 573 341 434

 * SLUNÍČKO - 573 331 248

 * JÍDELNA - 573 341 436

 * MŠ Postoupky třída     SOVIČKY - 727 942 325, 573 362 150


 

Plánované akce :

2020/2021

ZÁŘÍ

 • Informační schůzka rodičů v MŠ Žižkova /pondělí 7.9.2020 v 16.00 hodin - v jednotlivých třídách, prosíme rodiče bez dětí/
 • Informační schůzka rodičů v MŠ Postoupky /středa 9.9.2020 v 16.00 hodin -  prosíme rodiče bez dětí/


  ŘÍJEN

 •  

 LISTOPAD

 •   Třída MOTÝL zahájí plavecký výcvik

 PROSINEC

 •  Mikuláš ve školce /....... v dopoledních hodinách
 •  

LEDEN

 •  Motýl a předškolní děti z MŠ Postoupek -............ zahájí cvičení na TJ Slávia
 • Sluníčko -............... zahájí cvičení na TJ Slávia

ÚNOR

 • Zahájeno plavání třída................ / ..............
 • MŠ Postoupky třída SOVIČKY- KARNEVAL /16.2. v dopoledních hodinách
 • MŠ Žižkova - všechny třídy KARNEVAL v dopoledních hodinách /18.2.
 • MŠ Postoupky - MASOPUST /.............................
 • BESEDA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ K OTÁZCE ♥♥ Školní zralosti ve spolupráci se speciálním pedagogem Mgr. Helenou Doleželovou z PPP Kroměříž /............... v 15.30 hodin ve třídě MOTÝL

BŘEZEN


 DUBEN

 • MŠ Postoupky "Velikonoční tradice" - odpoledne s rodiči /.................
 • MŠ Postoupky "ŘECHTAČKY, MAJKY PRŮVOD VESNICÍ" /.................
 • MŠ Žižkova VELIKONOČNÍ DÍLNY s rodiči /.......................

 •  

 KVĚTEN

 • Zápis dětí do MŠ Žižkova x MŠ Postoupky proběhne v termínu od 2.5.2021 do 16.5.2021 /bližší informace budou včas zveřejněny
 • Fotografování dětí


 ČERVEN

 
 

MŠ Postoupky - exkurze (dle domluvy) - ZD Postoupky, zahradnictví v Postoupkách, hasičská zbrojnice Kroměříž

MŠ Postoupky - 1x měsíčně návštěva knihovny

 

DUHOVÉ BUBLINY / ................... , sportovní hřiště ZŠ Zachar, slavnostní zahájení v 9.15 hodin

TŘÍDY SLUNÍČKO A MOTÝL, MŠ Postoupky navštěvují plaveckou výuku, cvičení Dráček, probíhá ZDRAVÝ ÚSMĚV

 

 

2011 © Mateřská Škola Žižkova
design: Look4vision,   programoval: SK