S KÝM PRACUJEME

Organizace

Město Kroměříž
Základní škola Zachar Kroměříž
SPgŠ a VOŠ Kroměříž
SPC Kroměříž, PPP Kroměříž
ZUŠ Kroměříž – Projekt „Veselé pískání, zdravé dýchání“
Šipka – modelování z keramické hlíny
Dráček – TJ Slavia Kroměříž
Plavecké sporty – předplavecká příprava
Zdravé město Projekty „ Na kolo jen s přilbou“, „Bezpečná komunita“
Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů
Klub důchodců
Mateřská škola Kollárova Kroměříž a Mateřská škola Páleníčkova Kroměříž
Mateřská škola Hospodárska Nitra
Tvořivé dílny s rodiči
SZŠ – Projekt Zdravý úsměv

Spolupráce s rodiči

Rodiče se mouhou aktivně podílet při zajišťování společných akcí pořádaných mateřskou školou.

Prostřednictvím schůzek v jednotlivých třídách se snažíme navazovat těsnější kontakt mezi mateřskou školou a rodiči, sjednocovat výchovné působení rodiny a školy.

Předáváme rodičům informace o výchově a vzdělávání svěřených dětí:

 • denním kontaktem
 • prostřednictvím nástěnek v šatnách

Plán setkání s rodiči:

ČERVEN - schůzka s rodiči nově přijatých dětí - základní informace

ZÁŘÍ - třídní schůzky - sezámení s koncepcí a ročním plánem školy, informace o provozu (školní řád, režim   dne, nabídka zájmových aktivit)

LISTOPAD - tvořivé dílny v jednotlivých třídách

PROSINEC - předvánoční posezení s ukázkou výchovně vzdělávací práce a tvořivou dílnou

LEDEN - beseda s učitelkou 1.třídy ZŠ a dětskou psycholožkou o připravenosti dětí pro vstup do ZŠ

BŘEZEN - velikonoční dílny s rodiči v jednotlivých dílnách

DUBEN - den otevřených dveří

KVĚTEN - společné posezení a tvořivé odpoledne ke Dni matek

ČERVEN - slavnostní rozloučení se školáky, rozloučení v jednotlivých třídách, grillování na škkolní    zahradě

     Své poznatky, připomínky mohou rodiče konzultovat  s ředitelkou školy okamžitě nebo po telefonické domluvě dle potřeby rodičů.                          

       

 

  * ** ** *

* Telefonní čísla              do jednotlivých tříd ***

 * KRTEČEK - 573 331 685

 * MYŠKA - 573 331 246

 * BERUŠKA - 573 331 247

 * MOTÝLEK - 573 341 434

 * SLUNÍČKO - 573 331 248

* JÍDELNA - 573 341 436

* MŠ Postoupky  - 727 942 325573 362 150


 

Plánované akce :

2018/2019

ZÁŘÍ

 • Informační schůzka rodičů ve všech třídách /středa 12.9.2018 v 16 hodin - prosíme rodiče bez dětí
ŘÍJEN
 • Divadlo v mateřské škole "O líném Kubovi" /v úterý 9.10. v dopoledních hodinách, všechny třídy, cena 40,-Kč
 • Tvořivé dílny pro rodiče všech tříd - DÝŇOVÁČCI / v úterý 16.10. od 15.00 hodin - bližší informace v jednotlivých třídách 

 LISTOPAD

 •   Divadlo v mateřské škole "Večerníčkova pohádka" v dopoledních hodinách / v úterý 20.11.2018, všechny třídy, 40,-Kč

 PROSINEC

 •  Mikuláš ve školce /v pondělí 3.12. v dopoledních hodinách ve spolupráci se studenty SPgŠ Kroměříž, děti z MŠ Postoupky ve třídě Motýlek
 • Rozsvícení vánočního stromu v MŠ Žižkova /v úterý 4.12. od 15.30 hodin
 • Rozsvícení vánočního stromu v MŠ Postoupky /ve středu 5.12. od 15.45 hodin
 • MŠ POSTOUPKY - MIKULÁŠ VE ŠKOLCE /ve středu 5.12. v dopoledních hodinách
 • MŠ POSTOUPKY -Tvořivá dílnička s rodiči /ve čtvrtek 6.12. v 15.00 hodin 
 • BESÍDKY - KRTEČEK z důvodu nemoci přesunuta na /úterý 18.12. v 15.30 hodin 

                - MYŠIČKA /v úterý 18.12. v 15.30 hodin

                              - BERUŠKA /ve středu 12.12. v 15.30 hodin

                              - MOTÝL /ve středu 19.12. v 15.30 hodin

                              - SLUNÍČKO /v úterý 18.12. v 15.30 hodin

                              - MŠ Postoupky /v úterý 18.12. v 15.30 hodin

LEDEN

 •  Divadlo v mateřské škole Šikulka v dopoledních hodinách / v úterý 22.1.2019, všechny třídy, 40,-Kč
 • Třída SLUNÍČKO zahájila plavecký výcvik

ÚNOR

 •  Třída MOTÝLEK zahájila plavecký výcvik
 • BESEDA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ K OTÁZCE ♥♥ Školní zralosti ve spolupráci se speciálním pedagogem Mgr. Helenou Doleželovou z PPP Kroměříž/ 5.3. 2019 ve třídě MOTÝLEK v 15.45 hodin
 • KARNEVAL VE ŠKOLCE ve spolupráci se studenty SPgš /18.2. v dopoledních hodinách
 • MASOPUST V POSTOUPKÁCH /20.2. 

BŘEZEN

 •  Divadlo ve školce "Zazvonil zvonec a je tady pohádka" v dopoledních hodinách / v úterý 5.3.2019, všechny třídy, 40,-Kč
 • Beseda pro rodiče a pedagogy ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE - pokračování /21.3. v 15.45 hodin ve třídě MOTÝL - psycholožka Hana Paštěková Rupertová

 DUBEN

 • AKCE PRO VŠECHNY RODIČE - VELIKONOČNÍ STROM /11.4. od 15.30 na zahradě MŠ
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ /17.4. v dopoledních hod. od 9.00-11.00,  v odpoledních hodinách od 14.00-15.30
 • Závěrečné cvičení /25.4.2019 ve čtvrtek na TJ Slávia 
 • PŘELOŽENÁ beseda pro rodiče a pedagogy ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE - pokračování /15.4. v 15.45 hodin ve třídě MOTÝL - psycholožka Hana Paštěková Rupertová

 KVĚTEN

 • Zápis do MŠ /13.5.  a 14.5. od 8.00 - 15.00 hodin- více informací v AKTUALITÁCH
 • FOTOGRAFOVÁNÍ MŠ Žižkova 15.5. od 10.00 hodin, MŠ Postoupky 16.5. od 10.00 hodin
 • Flétnový koncert třídy MOTÝL a SLUNÍČKO /28.5. v úterý v 17.00 hodin
 • DRAVCI /29.5. 

 ČERVEN

 • ZDRAVÁ PĚTKA /v dopoledních hodinách 9.00 hodin
 • Rozloučení s předškoláky ve třídě SLUNÍČKO/............., MOTÝLEK..............

 

DUHOVÉ BUBLINY / ................... , sportovní hřiště ZŠ Zachar, slavnostní zahájení v 9.15 hodin

 TŘÍDY SLUNÍČKO A MOTÝL od II. pololetí navštěvují plaveckou výuku, pokračují ve cvičení Dráček a hrají na flétny

 

2011 © Mateřská Škola Žižkova
design: Look4vision,   programoval: SK