S KÝM PRACUJEME

Organizace

Město Kroměříž
Základní škola Zachar Kroměříž
SPgŠ a VOŠ Kroměříž
SPC Kroměříž, PPP Kroměříž
ZUŠ Kroměříž – Projekt „Veselé pískání, zdravé dýchání“
Šipka – modelování z keramické hlíny
Dráček – TJ Slavia Kroměříž
Plavecké sporty – předplavecká příprava
Zdravé město Projekty „ Na kolo jen s přilbou“, „Bezpečná komunita“
Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů
Klub důchodců
Mateřská škola Kollárova Kroměříž a Mateřská škola Páleníčkova Kroměříž
Mateřská škola Hospodárska Nitra
Tvořivé dílny s rodiči
SZŠ – Projekt Zdravý úsměv

Spolupráce s rodiči

Rodiče se mouhou aktivně podílet při zajišťování společných akcí pořádaných mateřskou školou.

Prostřednictvím schůzek v jednotlivých třídách se snažíme navazovat těsnější kontakt mezi mateřskou školou a rodiči, sjednocovat výchovné působení rodiny a školy.

Předáváme rodičům informace o výchově a vzdělávání svěřených dětí:

 • denním kontaktem
 • prostřednictvím nástěnek v šatnách

Plán setkání s rodiči:

ČERVEN - schůzka s rodiči nově přijatých dětí - základní informace

ZÁŘÍ - třídní schůzky - sezámení s koncepcí a ročním plánem školy, informace o provozu (školní řád, režim   dne, nabídka zájmových aktivit)

LISTOPAD - tvořivé dílny v jednotlivých třídách

PROSINEC - předvánoční posezení s ukázkou výchovně vzdělávací práce a tvořivou dílnou

LEDEN - beseda s učitelkou 1.třídy ZŠ a dětskou psycholožkou o připravenosti dětí pro vstup do ZŠ

BŘEZEN - velikonoční dílny s rodiči v jednotlivých dílnách

DUBEN - den otevřených dveří

KVĚTEN - společné posezení a tvořivé odpoledne ke Dni matek

ČERVEN - slavnostní rozloučení se školáky, rozloučení v jednotlivých třídách, grillování na škkolní    zahradě

     Své poznatky, připomínky mohou rodiče konzultovat  s ředitelkou školy okamžitě nebo po telefonické domluvě dle potřeby rodičů.                          

       

 

  * ** ** *

* Telefonní čísla              do jednotlivých tříd ***

 * KRTEČEK - 573 331 685

 * MYŠKA - 573 331 246

 * BERUŠKA - 573 331 247

 * MOTÝLEK - 573 341 434

 * SLUNÍČKO - 573 331 248

* JÍDELNA - 573 341 436

* MŠ Postoupky  - 727 942 325573 362 150


 

Plánované akce :

2019/2020

ZÁŘÍ

 • Informační schůzka rodičů v MŠ Žižkova /středa 11.9.2019 v 16.00 hodin - prosíme rodiče bez dětí/
 • Informační schůzka rodičů v MŠ Postoupky /úterý 10.9.2019 v 16.00 hodin - prosíme rodiče bez dětí/

 

ŘÍJEN

 •  INFORMACE O ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY - MŠ SE OTVÍRÁ OD 6.15 hodin A ZAVÍRÁ v 16.15 hodin
 • Tvořivé podzimní dílny - Krtek /22.10. v 15.00 hodin                                - Myška /22.10. v 15.00 hodin                                          - Beruška  /22.10. v 15.00 hodin                                              - Sluníčko /24.10. v 15.00 hodin                                                        - Motýlek /5.11. v 15.00 hodin

          Bližší informace v jednotlivých třídách

 

 LISTOPAD

 •   Třída Sluníčko zahájí plavecký výcvik

 PROSINEC

 •  Mikuláš ve školce /......5.12. v dopoledních hodinách
 •  KRTEČEK - vánoční besídka v úterý 17.12. v 15.30 hodin

                - MYŠIČKA - vánoční dílnička s posezením v úterý 10.12.v 15.15 hodin 

                              - BERUŠKA - vánoční besídka ve středu 11.12. v 15.15 hodin

                              - MOTÝL - vánoční sezení s pohlazením v úterý 17.12. v 15.30 hodin - z důvodu nemoci sezení přesunuto na úterý 14.ledna

                              - SLUNÍČKO - vánoční besídka ve čtvrtek 12.12. v 15.30 hodin

                              - MŠ Postoupky - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve čtvrtek 5.12. v 15.45 hodin

LEDEN

 •  Motýl a předškolní děti z MŠ Postoupek - ve středu 15.1.2020 zahájí cvičení na TJ Slávia
 • Sluníčko - ve čtvrtek 16.1.2020 zahájí cvičení na TJ Slávia

ÚNOR

 •  
 • BESEDA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ K OTÁZCE ♥♥ Školní zralosti ve spolupráci se speciálním pedagogem Mgr. Helenou Doleželovou z PPP Kroměříž/ 
 •  

BŘEZEN

 •  

 DUBEN


 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ /...v dopoledních hod. od 9.00-11.00,  v odpoledních hodinách od 14.00-15.30
 •  

 KVĚTEN

 • ZÁPIS DO MŠ /..... od 8.00 - 15.00 hodin- více informací v AKTUALITÁCH

 ČERVEN

 

 •  

 

DUHOVÉ BUBLINY / ................... , sportovní hřiště ZŠ Zachar, slavnostní zahájení v 9.15 hodin

 TŘÍDY SLUNÍČKO A MOTÝL, MŠ Postoupky navštěvují plaveckou výuku, cvičení Dráček

 

 

2011 © Mateřská Škola Žižkova
design: Look4vision,   programoval: SK