S KÝM PRACUJEME

Organizace

Město Kroměříž
Základní škola Zachar Kroměříž
SPgŠ a VOŠ Kroměříž
SPC Kroměříž, PPP Kroměříž
ZUŠ Kroměříž – Projekt „Veselé pískání, zdravé dýchání“
Šipka – modelování z keramické hlíny
Dráček – TJ Slavia Kroměříž
Plavecké sporty – předplavecká příprava
Zdravé město Projekty „ Na kolo jen s přilbou“, „Bezpečná komunita“
Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů
Klub důchodců
Mateřská škola Kollárova Kroměříž a Mateřská škola Páleníčkova Kroměříž
Mateřská škola Hospodárska Nitra
Tvořivé dílny s rodiči
SZŠ – Projekt Zdravý úsměv

Spolupráce s rodiči

Rodiče se mouhou aktivně podílet při zajišťování společných akcí pořádaných mateřskou školou.

Prostřednictvím schůzek v jednotlivých třídách se snažíme navazovat těsnější kontakt mezi mateřskou školou a rodiči, sjednocovat výchovné působení rodiny a školy.

Předáváme rodičům informace o výchově a vzdělávání svěřených dětí:

 • denním kontaktem
 • prostřednictvím nástěnek v šatnách

Plán setkání s rodiči:

ČERVEN - schůzka s rodiči nově přijatých dětí - základní informace

ZÁŘÍ - třídní schůzky - sezámení s koncepcí a ročním plánem školy, informace o provozu (školní řád, režim   dne, nabídka zájmových aktivit)

LISTOPAD - tvořivé dílny v jednotlivých třídách

PROSINEC - předvánoční posezení s ukázkou výchovně vzdělávací práce a tvořivou dílnou

LEDEN - beseda s učitelkou 1.třídy ZŠ a dětskou psycholožkou o připravenosti dětí pro vstup do ZŠ

BŘEZEN - velikonoční dílny s rodiči v jednotlivých dílnách

DUBEN - den otevřených dveří

KVĚTEN - společné posezení a tvořivé odpoledne ke Dni matek

ČERVEN - slavnostní rozloučení se školáky, rozloučení v jednotlivých třídách, grillování na škkolní    zahradě

     Své poznatky, připomínky mohou rodiče konzultovat  s ředitelkou školy okamžitě nebo po telefonické domluvě dle potřeby rodičů.                          

       

 

  * ** ** *

* Telefonní čísla              do jednotlivých tříd ***

 * KRTEČEK - 573 331 685

 * MYŠKA - 573 331 246

 * BERUŠKA - 573 331 247

 * MOTÝLEK - 573 341 434

 * SLUNÍČKO - 573 331 248

* JÍDELNA - 573 341 436

* MŠ Postoupky  - 727 942 325573 362 150


 

 

Plánované akce :

2017/2018

ÚNOR

 • KARNEVAL VE školce /středa 14.2. v dopoledních hodinách ve všech třídách
 • divadlo ŠIKULKA v MŠ /26.2.2018
 • BESEDA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ K OTÁZCE ♥♥ Školní zralosti ♥♥ s učitelkami ZŠ Zachar, ZŠ Slovan, ZŠ U Sýpek a speciálním pedagogem z PPP/ 28.2 ve středu, s učitelkami od 15.30 hodin, od 16.00 hodin se speciálním pedagogem, ve třídě MOTÝLEK

BŘEZEN

 • TŘÍDA Myšička navštíví "velikonoční muzeum" od 9.00 hodin
 • Předškolní třídy navštíví 21.3.ZŠ Zachar v 9.00
 • JARNÍ DÍLNIČKY OD 14.30 hodin - BERUŠKA /22.3.

                          - KRTEČEK/ úterý 20.3.

                          - SLUNÍČKO/ úterý 20.3.

                          - MYŠIČKA / středa 21.3.

                          - MOTÝL/ úterý 27.3.   

 DUBEN

 • DRAVCI - na školní zahradě 11.4.
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / 18.4. , v dopoledních hod. od 9.00-11.00,  v odpoledních hodinách od 14.00-15.30
 • třídy Krteček a Myšička navštíví D-MUZIC (Hanácké náměstí, pátek 27.4. na 9.00 hodin

 KVĚTEN

 •  závěrečné cvičení DRÁČEK / 3.5. od 9.00 hodin TJ Slávia
 • Třídy: Motýlek,Sluníčko, MŠ Postoupky navštíví MUZICÍROVÁNÍ NEJEN S AKORDEONEM na SPgš Kroměříž ve čtvrtek 10.5. na 9.00 hodin pod ZUŠ
 • ZÁPIS DĚTÍ DO NAŠÍ MŠ / 2.5. a 3.5. od 8.00 hod. - 15.00 hod.
 • fotografování dětí / 17.5. v 10.00 hodin
 • sezení s rodiči ke DNI MAMINEK / MYŠKA - 15.5. v 15.15 hodin 

BERUŠKA - 15.5. v 15.15 hodin

KRTEČEK - 10.5. v 15.30 hodin

MOTÝLEK - ... hodin 

 •  FLÉTNIČKOVÝ KONCERT děti ze Sluníčka a Motýlku / 31.5. v 17.00 hodin

 ČERVEN

 • DUHOVÉ BUBLINY / ................... , sportovní hřiště ZŠ Zachar, slavnostní zahájení v 9.15 hodin
 • Hanácký Plaváček - 4.ročník plaveckých závodů  pro předškoláčky s vybraným týmem /11.6., začátek závodů 14.00 hodin
 • ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY / ..................
2011 © Mateřská Škola Žižkova
design: Look4vision,   programoval: SK