S KÝM PRACUJEME

Organizace

Město Kroměříž
Základní škola Zachar Kroměříž
SPgŠ a VOŠ Kroměříž
SPC Kroměříž, PPP Kroměříž
ZUŠ Kroměříž – Projekt „Veselé pískání, zdravé dýchání“
Šipka – modelování z keramické hlíny
Dráček – TJ Slavia Kroměříž
Plavecké sporty – předplavecká příprava
Zdravé město Projekty „ Na kolo jen s přilbou“, „Bezpečná komunita“
Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů
Klub důchodců
Mateřská škola Kollárova Kroměříž a Mateřská škola Páleníčkova Kroměříž
Mateřská škola Hospodárska Nitra
Tvořivé dílny s rodiči
SZŠ – Projekt Zdravý úsměv

Spolupráce s rodiči

Rodiče se mouhou aktivně podílet při zajišťování společných akcí pořádaných mateřskou školou.

Prostřednictvím schůzek v jednotlivých třídách se snažíme navazovat těsnější kontakt mezi mateřskou školou a rodiči, sjednocovat výchovné působení rodiny a školy.

Předáváme rodičům informace o výchově a vzdělávání svěřených dětí:

  • denním kontaktem
  • prostřednictvím nástěnek v šatnách

Plán setkání s rodiči:

ČERVEN - schůzka s rodiči nově přijatých dětí - základní informace

ZÁŘÍ - třídní schůzky - sezámení s koncepcí a ročním plánem školy, informace o provozu (školní řád, režim   dne, nabídka zájmových aktivit)

LISTOPAD - tvořivé dílny v jednotlivých třídách

PROSINEC - předvánoční posezení s ukázkou výchovně vzdělávací práce a tvořivou dílnou

LEDEN - beseda s učitelkou 1.třídy ZŠ a dětskou psycholožkou o připravenosti dětí pro vstup do ZŠ

BŘEZEN - velikonoční dílny s rodiči v jednotlivých dílnách

DUBEN - den otevřených dveří

KVĚTEN - společné posezení a tvořivé odpoledne ke Dni matek

ČERVEN - slavnostní rozloučení se školáky, rozloučení v jednotlivých třídách, grillování na škkolní    zahradě

     Své poznatky, připomínky mohou rodiče konzultovat  s ředitelkou školy okamžitě nebo po telefonické domluvě dle potřeby rodičů.                          

       

 

  * ** ** *

* Telefonní čísla              do jednotlivých tříd ***

 * KRTEČEK - 573 331 685

 * MYŠKA - 573 331 246

 * BERUŠKA - 573 331 247

 * MOTÝLEK - 573 341 434

 * SLUNÍČKO - 573 331 248

* JÍDELNA - 573 341 436

* MŠ Postoupky  - 727 942 325573 362 150


 

Plánované akce :

2018/2019

ZÁŘÍ

  • Informační schůzka rodičů ve všech třídách /středa 12.9.2018 v 16 hodin - prosíme rodiče bez dětí
ŘÍJEN

 LISTOPAD

  •   

 PROSINEC

  •  

 LEDEN

  •  

ÚNOR

  • BESEDA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ K OTÁZCE ♥♥ Školní zralosti ♥♥ s učitelkami ZŠ Zachar, ZŠ Slovan, ZŠ U Sýpek a speciálním pedagogem z PPP/........... ve třídě MOTÝLEK

 DUBEN

  • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ /........  v dopoledních hod. od 9.00-11.00,  v odpoledních hodinách od 14.00-15.30

 KVĚTEN

  • ZÁPIS DĚTÍ DO NAŠÍ MŠ /.......... od 8.00 hod. - 15.00 hod

 ČERVEN

  • DUHOVÉ BUBLINY / ................... , sportovní hřiště ZŠ Zachar, slavnostní zahájení v 9.15 hodin


 

2011 © Mateřská Škola Žižkova
design: Look4vision,   programoval: SK