AKTUALITY

 Informace pro rodiče o změně pracovní doby. MŠ je otevřena od 6.15 hodin do 16.15 hodin.

 
  Datum: 07. 11. 2021 

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.

Provoz MŠ začne v pondělí 3. ledna 2022.

(Provoz školy bude omezen dle přihlášených dětí)

 OPATŘENÍ PRO VSTUP A POHYB V MATEŘSKÉ ŠKOLE - rodiče, cizí osoby
  Datum: 31. 10. 2021 

V souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 , v návaznosti na manuál MŠMT a hygienické zásady KHS ve Zlíně, stále platí v MŠ Žižkova a odloučeném pracovišti MŠ Postoupky tato pravidla:

1. Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby vstupují do prostor MŠ v respirátoru a zdržují se v mateřské škole co nejkratší dobu.

2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

3. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

4. Ve vstupu do budovy školy, jsou pro vás k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Prosím, používejte je!!!

5. Úklid, dezinfekce a větrání všech prostor MŠ probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

Děti v MŠ se nemusí testovat ani nosit roušky či respirátory.

 INFORMACE RODIČŮM-OZNÁMENÍ O ŠKOLNÉM STRAVOVÁNÍ S PLATNOSTÍ OD 1.1.2022
  Datum: 24. 10. 2021 

Od 1.1.2022 se ZVYŠUJE CENA STRAVNÉHO a záloha na stravné dle vyhlášky 107/Sb., o školním stravování:
I. kategorie strávníka cena za den z 33,- Kč na 36,- Kč
II. kategorie strávníka cena za den z 36,- Kč na 39,- Kč

Záloha na stravné se zvyšuje ze 700,- Kč na 800,-Kč. Tímto žádáme rodiče o ZVÝŠENÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU na stravné ze 700,-Kč na 800,-Kč s platností od 1.1.2022 (upravenou zálohu na 800,- Kč zadejte již v prosinci 2021).

Bc. Dudová E.
vedoucí ŠJ

 Kontaktní telefonní číslo na ředitelku MŠ Žižkova Libuši Kopalovou - 777 271 470 (v případě potřeby)
  Datum: 01. 03. 2021 

 Rozpočet pro kalendářní rok 2021
  Datum: 09. 01. 2021 

Vážení rodiče,

rozpočty pro kalendářní rok 2021 jsou zveřejněny v šatnách jednotlivých tříd a na https://sukm.webnode.cz/rozpocty-2021/Mateřská škola, Kroměříž,
Žižkova 4019, příspěvková organizace
767 01 Kroměříž
IČO: 70995699
telefon: 573 341 434
S nadějí Betlémského světla posíláme Vám, vašim dětem a vašim rodinám dny plné vánočních světel, lásky, dětské radosti a nadějných dnů v novém roce 2022.

Náš kolektiv

čtěte ve více zde
Našim rodičům a vašim dětem....

"TO JEDINÉ, CO OPRAVDU MÁME, JE SOUČASNÁ CHVÍLE,NYNÍ"

PROŽIJTE S NÁMI KRÁSNÝ ROK A NEZAPOMÍNEJME NA ÚCTU, POKORU, SLUŠNOST.

(kolektiv mateřské školy)

 Co dětem přinést do školky
  Datum: 31. 08. 2021 

......více informací zde

 Ředitelství MŠ Žižkova 4019, příspěvková organizace oznamuje, že pro školní rok 2020/2021 činí úplata za předškolní vzdělávání – „školkovné“ 405 Kč.
  Datum: 01. 06. 2020 

Ředitelství MŠ Žižkova 4019, příspěvková organizace oznamuje, že pro školní rok 2020/2021 činí úplata za předškolní vzdělávání – „školkovné“ 405 Kč.

Dětem, pro které od 1. 9. 2020 platí povinné předškolní vzdělávání a dětem s odloženou školní docházkou je toto vzdělávání poskytováno bezúplatně.

Bc. Libuše Kopalová
ředitelka MŠ
Milí rodiče,
* naše provozní doba je od 6.15 - 16.15 hod.
* telefony do jednotlivých tříd na úvodní straně www.stránek
* telefon do MŠ 573 341 434


* telefon na školní jídelnu 573 341 436

SVÉ DĚTI ODHLAŠUJTE DO 6.30 hod na číslo školní jídelny (i na záznamník)

pokračujte....více zde
čtěte v příloze

TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ ŽIŽKOVA                        - 573 341 434

Telefonní čísla do jednotlivých tříd ***

 * KRTEČEK - 573 331 685

 * MYŠKA - 573 331 246

 * BERUŠKA - 573 331 247

 * MOTÝLEK - 573 341 434

 * SLUNÍČKO - 573 331 248

 * JÍDELNA - 573 341 436

 * MŠ Postoupky třída     SOVIČKY - 727 942 325, 573 362 150


 

Plánované akce :

2020/2021

ZÁŘÍ

 • Informační schůzka rodičů v MŠ Žižkova /čtvrtek 9.9.2021 v 16.15 hodin - v jednotlivých třídách, prosíme rodiče bez dětí/
 • Informační schůzka rodičů v MŠ Postoupky /středa 8.9. 2021 v 16.15 hodin -  prosíme rodiče bez dětí/


  ŘÍJEN

 •  

 LISTOPAD

 •  

 PROSINEC

 •  Mikuláš ve školce /3.12.2021 v dopoledních hodinách
 •  Rozsvícení vánočního stromečku v dopoledních hodinách začátkem prosince dle aktuální situace

LEDEN

 • Motýl a předškolní děti z MŠ Postoupek -............ zahájí cvičení na TJ Slávia
 • Sluníčko -............... zahájí cvičení na TJ Slávia

ÚNOR

 • Zahájeno plavání třída Motýl, Slunko ................ / ..............
 • MŠ Postoupky třída SOVIČKY- KARNEVAL / .........v dopoledních hodinách/
 • MŠ Žižkova - všechny třídy KARNEVAL ...........v dopoledních hodinách /
 • MŠ Postoupky - MASOPUST /.............................
 • BESEDA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ K OTÁZCE ♥♥ Školní zralosti ve spolupráci ..................................s PPP Kroměříž / v...............hodin ve třídě MOTÝL

BŘEZEN


 DUBEN

 • MŠ Postoupky "Velikonoční tradice" - odpoledne s rodiči /.................
 • MŠ Postoupky "ŘECHTAČKY, MAJKY PRŮVOD VESNICÍ" /.................
 • MŠ Žižkova VELIKONOČNÍ DÍLNY s rodiči /.......................

 •  

 KVĚTEN

 • Zápis dětí do MŠ Žižkova x MŠ Postoupky proběhne v termínu od..... do  /bližší informace budou včas zveřejněny
 • Fotografování dětí


 ČERVEN

 


 

 

2011 © Mateřská Škola Žižkova
design: Look4vision,   programoval: SK