AKTUALITY

 Informace pro rodiče o změně pracovní doby. MŠ je otevřena od 6.15 hodin do 16.15 hodin.

 Vážení rodiče, připravili jsme pro naše předškoláčky pracovní listy na přípravu do školy. V případě zájmu se ozvěte na email ms.zizkova@ms-kromeriz.cz a listy vám zašleme. S pozdravem Bc. Libuše Kopalová
  Datum: 01. 04. 2020 

 DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ ŽIŽKOVA. ŘEDITELSTVÍ MŠ SDĚLUJE, ŽE OD 20.3.2020 BUDE PROVOZ DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN! MŠ MÁNESOVA ZABEZPEČUJE NEODKLADNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ.Tel.číslo na paní ředitelku 727 969 574
  Datum: 19. 03. 2020 

PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI SE MŮŽOU OBRACET NA ŘEDITELKU MŠ MÁNESOVA-Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, tel. na paní ředitelku 727 969 574

NAŠIM RODIČŮM, KTEŘÍ POŽADUJÍ ŽÁDOST OČR, je NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA OPRÁVNĚNA VYDÁVAT (elektronickou poštou). PROSÍME RODIČE, ABY POSLALI POŽADAVEK NA VYSTAVENÍ OČR NA EMAILOVOU ADRESU ŠKOLKY ms.zizkova@ms-kromeriz.cz. (Uveďte: Jméno a příjmení dítěte, třídu).

TOTO ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL je preventivní opatření přijaté ve snaze ZABRÁNIT ŠÍŘENÍ KORONAVIRU označované SARS-CoV-2 na základě doporučení Krizového štábu města Kroměříž a informací k opatření MŠMT 11703/2020-1 ze dne 10.3.2020 Ministerstvem zdravotnictví o uzavření škol.

 INFORMACE K ZÁSADÁM VSTUPU DO NAŠÍ MŠ: Vstup do MŠ Žižkova je pouze z ulice Žižkova. Dítě musí být zdravé, vždy se bude přeměřovat teplota. V případě teploty dítě nebude přijato do MŠ. Dítě vybavte rouškou! I rodiče musí vstupovat s rouškou!!!!
  Datum: 18. 03. 2020 

Děti přiveďte s batůžkem a do něj dejte - přezůvky, oblečení do třídy, náhradní oblečení.
Děti si vždy odnesou věci zpět domů a na druhý den opět donesou. Neponechávat nic v MŠ!
Prosíme rodiče, aby sledovali naše webové stránky, kde budou průběžné informace.
V tomto těžkém období děkujeme VŠEM ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.
Kolektiv MŠ Žižkova 4019, Kroměříž

 NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚKUJE PANÍ STEIGEROVÉ, KTERÁ SE SAMA NABÍDLA, V TÉTO TÍŽIVÉ SITUACI,A POSKYTLA ŠITÍ ROUŠEK PRO NAŠI CENTRÁLNÍ ŠKOLKU.VELICE SI TOHO VÁŽÍME!!!Děkujeme, kolektiv MŠ Žižkova.
  Datum: 18. 03. 2020 

 UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY POSTOUPKY
  Datum: 18. 03. 2020 

Pro všechny rodiče z MŠ Postoupky, čtěte více v příloze.

 MĚSTO OD ČTVRTKA ZAVŘE MATEŘSKÉ ŠKOLY S VÝJIMKOU MŠ ŽIŽKOVA. Kroměřížská radnice s platností od ČTVRTKA 19. BŘEZNA PŘERUŠÍ PROVOZ MĚSTEM ZŘIZOVANÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOLY, S VÝJIMKOU MŠ ŽIŽKOVA!
  Datum: 17. 03. 2020 

Město od čtvrtka zavře mateřské školy s výjimkou MŠ ŽIŽKOVA.

Kroměřížská radnice s platností od čtvrtka 19. března přeruší provoz městem zřizovaných mateřských škol, s výjimkou MŠ Žižkova. „Jednu mateřskou školu necháme otevřenou pro rodiče, KTEŘÍ NEMOHOU ZAJISTIT HLÍDÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE JINAK. Jedná se o další preventivní opatření, které MÁ ZABRÁNIT ŠÍŘENÍ KORONAVIRU MEZI DĚTMI I ZAMĚSTNANCI ŠKOLEK. "Věřím, že ho občané PŘÍJMOU S POCHOPENÍM,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

MĚSTO již 11. března VYZVALO RODIČE, aby se kvůli minimalizaci rizika nákazy SNAŽILI ZAJISTIT HLÍDÁNÍ pro děti v RODINNÉM prostředí a do MATEŘSKÝCH ŠKOL JE NEPOSÍLALI. „Počet dětí ve školkách postupně klesal, dnes jich přišlo jen 40 z obvyklých asi 950,“ uvedl Miroslav Marinčák z radničního odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Pracovnice školek od pondělka dětem před vstupem do budovy měří teplotu. Pokud ji má některé zvýšenou, posílají ho domů.
Z rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje je v provozu také Základní škola Zachar, která zajišťuje hlídání pro děti od tří do deseti let pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému, tedy pro policisty, hasiče či zdravotníky.
DŮLEŽITÉ!!!!
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávánína území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 (koronavir) a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky–omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.). Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí.Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji po dobu 14 dnů po návratu z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.

Více čtěte v příloze...
čtěte více viz příloha
KROMĚŘÍŽSKÁ RADNICE VYZÝVÁ OBČANY, kteří trávili dovolenou o jarních prázdninách v Itálii či v jiné lokalitě, kde se objevil nový typ koronaviru, onemocnění COVID-19,

aby NEPOSÍLALI SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÝCH ČI ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

„Podle doporučení hygieniků je s ohledem na inkubační dobu onemocnění nutné, aby zůstaly dva týdny doma.

Chtěl bych ale občany uklidnit, nákaza v našem regionu zatím potvrzena nebyla. Jedná se o preventivní opatření, které má ochránit ostatní děti, učitele a zaměstnance škol,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Podle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se příznaky onemocnění mohou objevit v různé míře intenzity. Často je nelze odlišit od běžného respiračního onemocnění provázeného teplotami kolem 38 stupňů Celsia, kašlem, dušností, zimnicí či bolestmi svalů a kloubů. Inkubační doba, tedy doba, do které onemocnění propukne, je u nového typu koronaviru maximálně zmíněných 14 dnů. „Proto je nezbytné, aby děti vracející se z problematických regionů zůstaly po tuto dobu v režimu domácí výuky,“ dodala místostarostka Daniela Hebnarová.

V případě dotazů se občané mohou obracet na e-mail Krajské hygienické stanice Zlínského kraje covid19@khszlin.cz nebo na infolinky 577 006 759 a 724 221 953, které jsou v provozu nepřetržitě od 7 do 19 hodin, a to i ve dny pracovního klidu.

Více informací zde: https://www.mesto-kromeriz.cz/

DŮLEŽITÉ DALŠÍ INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM OD MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČTĚTE V PŘÍLOZE.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách

(www. khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali.

Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené.Mgr. Ivana Lukašíková

 Aktuální informace ke koronaviru
  Datum: 04. 03. 2020 

Prosíme rodiče o přečtení nových informací v příloze!

 Další informace ke koronaviru
  Datum: 01. 03. 2020 

Na základě závěrů konané Ústřední epidemiologické komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR Vám v příloze zasíláme aktualizovaný dokument.
DŮLEŽITÉ!Prosíme rodiče o přečtení přílohy z důvodu prázdnin a vycestování do zahraničí!!!!!

 Přání do nového roku 2020
  Datum: 01. 01. 2020 

čtěte zde*****
Milí rodiče,
* naše provozní doba je od 6.15 - 16.15 hod.
* telefony do jednotlivých tříd na úvodní straně www.stránek
* telefon do MŠ 573 341 434


* telefon na školní jídelnu 573 341 436

SVÉ DĚTI ODHLAŠUJTE DO 6.30 hod na číslo školní jídelny (i na záznamník)

pokračujte....více zde

 Našim rodičům a vašim dětem
  Datum: 01. 09. 2019 

Našim rodičům a vašim dětem....
"Dítě se považuje za střed vesmíru. Tento dojem získává z jednání lidí v jeho okolí."
PROŽIJTE S NÁMI KRÁSNÝ ROK A NEZAPOMÍNEJME NA ÚCTU, POKORU, SLUŠNOST

(kolektiv mateřské školy)
čtěte v příloze

Vážení rodiče, z důvodu změn v GDPR byla dlouhodobě fotogalerie pozastavena.... děkujeme za trpělivost, kterou jste po celou dobu měli. V nejbližší době bude opět obnovena.

 

 Poděkování za realizaci k programu "Proměny", uskutečněnému 27.11.2019
  Datum: 15. 12. 2019 

Děkujeme dětem ze tříd MOTÝLEK a SLUNÍČKO za spolupodílení se na programu k 30-ti letému výročí školky netradičním vystoupením s "Proměnou", které zahřálo a velmi mile překvapilo pozvané hosty. Dále děkujeme všem paní učitelkám, které přichystaly příjemné a nápadité prostředí naší školky, pozvánky a dárečky. Děkujeme paní ředitelce Libuši Kopalové za vloženou důvěru v nás.

TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ ŽIŽKOVA                        - 573 341 434

Telefonní čísla do jednotlivých tříd ***

 * KRTEČEK - 573 331 685

 * MYŠKA - 573 331 246

 * BERUŠKA - 573 331 247

 * MOTÝLEK - 573 341 434

 * SLUNÍČKO - 573 331 248

* JÍDELNA - 573 341 436

* MŠ Postoupky  - 727 942 325573 362 150


 

Plánované akce :

2019/2020

ZÁŘÍ

 • Informační schůzka rodičů v MŠ Žižkova /středa 11.9.2019 v 16.00 hodin - prosíme rodiče bez dětí/
 • Informační schůzka rodičů v MŠ Postoupky /úterý 10.9.2019 v 16.00 hodin - prosíme rodiče bez dětí/

 

ŘÍJEN

 •  INFORMACE O ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY - MŠ SE OTVÍRÁ OD 6.15 hodin A ZAVÍRÁ v 16.15 hodin
 • Tvořivé podzimní dílny - Krtek /22.10. v 15.00 hodin                                - Myška /22.10. v 15.00 hodin                                          - Beruška  /22.10. v 15.00 hodin                                              - Sluníčko /24.10. v 15.00 hodin                                                        - Motýlek /5.11. v 15.00 hodin

          Bližší informace v jednotlivých třídách

 

 LISTOPAD

 •   Třída Sluníčko zahájí plavecký výcvik

 PROSINEC

 •  Mikuláš ve školce /......5.12. v dopoledních hodinách
 •  KRTEČEK - vánoční besídka v úterý 17.12. v 15.30 hodin

                - MYŠIČKA - vánoční dílnička s posezením v úterý 10.12.v 15.15 hodin 

                              - BERUŠKA - vánoční besídka ve středu 11.12. v 15.15 hodin

                              - MOTÝL - vánoční sezení s pohlazením v úterý 17.12. v 15.30 hodin - z důvodu nemoci sezení přesunuto na úterý 14.ledna

                              - SLUNÍČKO - vánoční besídka ve čtvrtek 12.12. v 15.30 hodin

                              - MŠ Postoupky - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve čtvrtek 5.12. v 15.45 hodin

LEDEN

 •  Motýl a předškolní děti z MŠ Postoupek - ve středu 15.1.2020 zahájí cvičení na TJ Slávia
 • Sluníčko - ve čtvrtek 16.1.2020 zahájí cvičení na TJ Slávia

ÚNOR

 • Zahájeno plavání třídy Motýlek / 4.2.
 • MŠ Postoupky - DIVADLO ZŠ Bezměrov "Truhlice" /13.2.
 • Divadlo ve školce /18.2.
 • MŠ Postoupky - KARNEVAL /19.2.
 • Karneval v dopoledních hodinách /ve spolupráci s praxí studentek SPgŠ 24.2. od 9.00 hodin
 • MŠ Postoupky - MASOPUST /27.2.
 • BESEDA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ K OTÁZCE ♥♥ Školní zralosti ve spolupráci se speciálním pedagogem Mgr. Helenou Doleželovou z PPP Kroměříž /25.2. úterý v 15.30 hodin ve třídě MOTÝL
 • MŠ Postoupky - výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"

BŘEZEN

 • MŠ Postoupky - knihovna Postoupky Den knihy /19.3.
 • MŠ Postoupky - předškolní děti - návštěva ZŠ Bezměrov (23.3.
 • MŠ Postoupky - výtvarná soutěž "Čarovná pastelka"
 • MŠ Žižkova - třídy MOTÝL, SLUNÍČKO navštíví ZŠ Zachar /19.3. na 9.00 hodin
 • MŠ Postoupky "Velikonoční království" - kulturák /27.3.

 DUBEN

 • MŠ Postoupky "Velikonoční tradice" - odpoledne s rodiči /6.4.
 • MŠ Postoupky "ŘECHTAČKY, MAJKY PRŮVOD VESNICÍ" /7.4. a 8.4.
 • MŠ Žižkova VELIKONOČNÍ DÍLNY s rodiči /7.4. úterý od 15.00 hodin v jednotlivých třídách
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ /16.4. ve čtvrtek v dopoledních hod. od 9.00-11.00,  v odpoledních hodinách od 14.00-15.30
 •  

 KVĚTEN

 • MŠ Postoupky - DEN MATEK /7.5.
 • ZÁPIS DO MŠ Žižkova a MŠ Postoupky /12.5. a 13.5. od 8.00 - 15.00 hodin
 • Fotografování dětí
 • Mš Postoupky kino ZUŠ /21.5.

 ČERVEN

 • MŠ Postoupky - oslava ke Dni dětí
 • MŠ Postoupky POLICIE /10.6., 11.6.
 • MŠ Postoupky ROZLOUČENÍ s předškoláky /19.6.
 
 

MŠ Postoupky - exkurze (dle domluvy) - ZD Postoupky, zahradnictví v Postoupkách, hasičská zbrojnice Kroměříž

MŠ Postoupky - 1x měsíčně návštěva knihovny

 

DUHOVÉ BUBLINY / ................... , sportovní hřiště ZŠ Zachar, slavnostní zahájení v 9.15 hodin

TŘÍDY SLUNÍČKO A MOTÝL, MŠ Postoupky navštěvují plaveckou výuku, cvičení Dráček, probíhá ZDRAVÝ ÚSMĚV

 

 

2011 © Mateřská Škola Žižkova
design: Look4vision,   programoval: SK