AKTUALITY

 Informace pro rodiče o změně pracovní doby. MŠ je otevřena od 6.15 hodin do 16.15 hodin.

 Vážení rodiče. V současné době z důvodu změn v opatření COVID-19 bude ZAJIŠTĚN PROVOZ OD 6.15 HODIN VE VŠECH TŘÍDÁCH MŠ. Nově příchozí děti musí přinést ČESTNÉ PŘIHLÁŠENÍ S DATEM DNE NÁSTUPU.
  Datum: 01. 06. 2020 

 PLÁNOVANÝ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ: Provoz se může změnit podle aktuální situace a podle počtu nahlášených dětí. Upřesněno bude v druhé polovině června.
  Datum: 10. 05. 2020 

1. 7. - 12.7.
provoz v naší mateřské škole

13. 7. - 31. 7.
MŠ Žižkova uzavřena, pravděpodobný provoz MŠ Gorkého

1. 8. - 16. 8.
MŠ Žižkova uzavřena, pravděpodobný provoz MŠ Páleníčkova

17. 8. - 31. 8.
provoz v naší mateřské škole

Prosím rodiče, aby nahlásili v naší mateřské škole zájem o docházku na náhradní mateřské školy.
e-mail ms.zizkova@ms-kromeriz.cz nebo SMS na mob. 777 271 470

Budu Vás informovat o dalším postupu, přihlašování dětí na náhradní školky.

Děkuji všem rodičům za pochopení a spolupráci v dnešní době.

Bc. Libuše Kopalová
ředitelka mateřské školy

 Vážení rodiče, oznamuji Vám, že na pracovišti Mateřské školy Žižkova i Mateřské školy Postoupky, bude provoz od 25. 5. 2020 OBNOVEN!!
  Datum: 10. 05. 2020 

Po dohodě se zřizovatelem a na základě metodického doporučení MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020", byla stanovena následující opatření:

Opatření pro provoz mateřské školy v době pandemie COVID-19.

Pro nástup dítěte do mateřské školy je třeba dbát níže uvedených mimořádných opatření:

Minimalizovat velké shromáždění před školou

Před vstupem do budovy MŠ rodiče udržují odstupy 2 metry

Do prostor budou vpuštěni pouze 2 zákonní zástupci s ochrannou rouškou a 2 děti

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu (dále jen „rouška“)

Doprovázející osoba, pouze jedna, se v MŠ pohybuje vždy v roušce, a to po dobu nezbytně nutnou (předání/vyzvednutí dítěte), nevstupuje do třídy

Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí

Děti budou trávit svůj čas pouze v prostorách školy, nebudou chodit na vycházky
mimo školu - roušku v MŠ nebudou potřebovat ani na zahradě MŠ

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20-30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

Ve třídách bude zajištěno časté větrání, pravidelné dezinfikování prostor a předmětů

V MŠ platí zákaz nošení vlastních hraček z domova

Školní stravování bude probíhat v běžné podobě (v případě nepřítomnosti dítěte, prosím, dbejte na jeho odhlašování)

V případě podezření bude dětem měřena teplota - pokud bude u dítěte tělesná teplota
zvýšena, bude ihned kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte

Pokud by dítě vykazovalo některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit
do samostatné místnosti až do příchodu zákonného zástupce, zároveň informovat spádovou hygienickou stanici

NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) NESMÍ DO ŠKOLKY VSTOUPIT !!!

Při vstupu do mateřské školy je nutno vyplnit a podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ
NEBUDE DÍTĚ DO MŠ PŘIJATO!

 PROSÍME RODIČE DĚTÍ,KTERÝCH DO ZÁŘÍ NEPŘÍJDOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY a nastoupí až v září,ABY JIŽ PŘERUŠILI PLATBU STRAVY A ŠKOLKOVNÉHO.PŘEPLATKY BUDOU PRŮBĚŽNĚ VRÁCENY.DĚKUJEME
  Datum: 05. 05. 2020 

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ PLATEB: vyúčtování stravného bude provedeno k 30. 6. 2020.
Vyúčtování „školkovného“ k 31. 8. po zaúčtování plateb za prázdniny. Platby za „školkovné“ budou za dobu uzavření MŠ prominuty.
Přeplatky budou zaslány na účty plátců.

 Školské obvody pro MŠ ŽIŽKOVA
  Datum: 19. 04. 2020 

Čtěte ve "více zde"
Pokyny k zápisu – čtěte až do konce!!!
1. Stáhněte si níže z našich webových stránek Žádost o přijetí a vyplňte.
2. Doložte očkování vašeho dítěte (kopie očkovacího průkazu).
3. Stáhněte si níže čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno.
4. Doložte kopii rodného listu dítěte.

Pro ty z vás, kteří si nemůžete Žádost o přijetí vytisknout, jsme přichystali možnost osobního vyzvednutí v MŠ Žižkova 4019 – zvonit na ředitelnu. Budeme pro vás k dispozici od 29. 4. 2020 pouze v pondělí a ve středu od 7:00 do 13:00 hod.

Vyplněnou Žádostí o přijetí, čestné prohlášení k očkování, kopii očkovacího průkazu a kopii
rodného listu dítěte přineste zpět do mateřské školy.

Vše doručte v termínu 2. 5. - 16. 5. 2020 prostřednictvím:

1. datové schránky školy sb2ktk7
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na ms.zizkova@ms-kromeriz.cz
3. poštou
4. osobním podáním do poštovní schránky MŠ Žižkova 4019 u vchodu do třídy Motýl (branka bude otevřená ve všední dny od 7.00 - 13.00 hod.)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, proto vám zašleme na uvedený e-mail z přihlášky registrační číslo. Pro vás je to zpětná vazba, že vše bylo řádně doručeno. Z webových stránek školy se pak dozvíte, zda bylo dítě do MŠ přijato.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ STÁHNOUT ve "více zde"

 Žádost k přijetí do MŠ Postoupky
  Datum: 15. 04. 2020 

Ke stáhnutí ve "více zde"

 Úplata za předškolní vzdělávání (školkovné)
  Datum: 14. 04. 2020 

Úplata za předškolní vzdělávání (školkovné) bude za měsíc březen a následující měsíce, po které bude mateřská škola uzavřena, PONÍŽENO Z DŮVODU PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ.

Školkovné bude vyúčtováno na konci školního roku. O výši stanovené částky budete informováni.

 Vážení rodiče, připravili jsme pro naše předškoláčky pracovní listy na přípravu do školy. V případě zájmu se ozvěte na email ms.zizkova@ms-kromeriz.cz a listy vám zašleme. S pozdravem Bc. Libuše Kopalová
  Datum: 01. 04. 2020 

čtěte více viz příloha
Informační schůzka nově přijatých dětí do MŠ Žižkova a MŠ Postoupky se uskuteční v úterý 23.6.2020 v 15.00 hodin ve třídě Motýlek.

více viz příloha

 Ředitelství MŠ Žižkova 4019, příspěvková organizace oznamuje, že pro školní rok 2020/2021 činí úplata za předškolní vzdělávání – „školkovné“ 405 Kč.
  Datum: 01. 06. 2020 

Ředitelství MŠ Žižkova 4019, příspěvková organizace oznamuje, že pro školní rok 2020/2021 činí úplata za předškolní vzdělávání – „školkovné“ 405 Kč.

Dětem, pro které od 1. 9. 2020 platí povinné předškolní vzdělávání a dětem s odloženou školní docházkou je toto vzdělávání poskytováno bezúplatně.

Bc. Libuše Kopalová
ředitelka MŠ
Milí rodiče,
* naše provozní doba je od 6.15 - 16.15 hod.
* telefony do jednotlivých tříd na úvodní straně www.stránek
* telefon do MŠ 573 341 434


* telefon na školní jídelnu 573 341 436

SVÉ DĚTI ODHLAŠUJTE DO 6.30 hod na číslo školní jídelny (i na záznamník)

pokračujte....více zde
čtěte v příloze

Vážení rodiče, z důvodu změn v GDPR byla dlouhodobě fotogalerie pozastavena.... děkujeme za trpělivost, kterou jste po celou dobu měli. V nejbližší době bude opět obnovena.

 

 Poděkování za realizaci k programu "Proměny", uskutečněnému 27.11.2019
  Datum: 15. 12. 2019 

Děkujeme dětem ze tříd MOTÝLEK a SLUNÍČKO za spolupodílení se na programu k 30-ti letému výročí školky netradičním vystoupením s "Proměnou", které zahřálo a velmi mile překvapilo pozvané hosty. Dále děkujeme všem paní učitelkám, které přichystaly příjemné a nápadité prostředí naší školky, pozvánky a dárečky. Děkujeme paní ředitelce Libuši Kopalové za vloženou důvěru v nás.

TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ ŽIŽKOVA                        - 573 341 434

Telefonní čísla do jednotlivých tříd ***

 * KRTEČEK - 573 331 685

 * MYŠKA - 573 331 246

 * BERUŠKA - 573 331 247

 * MOTÝLEK - 573 341 434

 * SLUNÍČKO - 573 331 248

* JÍDELNA - 573 341 436

* MŠ Postoupky  - 727 942 325573 362 150


 

Plánované akce :

2019/2020

ZÁŘÍ

 • Informační schůzka rodičů v MŠ Žižkova /středa 11.9.2019 v 16.00 hodin - prosíme rodiče bez dětí/
 • Informační schůzka rodičů v MŠ Postoupky /úterý 10.9.2019 v 16.00 hodin - prosíme rodiče bez dětí/

 

ŘÍJEN

 •  INFORMACE O ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY - MŠ SE OTVÍRÁ OD 6.15 hodin A ZAVÍRÁ v 16.15 hodin
 • Tvořivé podzimní dílny - Krtek /22.10. v 15.00 hodin                                - Myška /22.10. v 15.00 hodin                                          - Beruška  /22.10. v 15.00 hodin                                              - Sluníčko /24.10. v 15.00 hodin                                                        - Motýlek /5.11. v 15.00 hodin

          Bližší informace v jednotlivých třídách

 

 LISTOPAD

 •   Třída Sluníčko zahájí plavecký výcvik

 PROSINEC

 •  Mikuláš ve školce /......5.12. v dopoledních hodinách
 •  KRTEČEK - vánoční besídka v úterý 17.12. v 15.30 hodin

                - MYŠIČKA - vánoční dílnička s posezením v úterý 10.12.v 15.15 hodin 

                              - BERUŠKA - vánoční besídka ve středu 11.12. v 15.15 hodin

                              - MOTÝL - vánoční sezení s pohlazením v úterý 17.12. v 15.30 hodin - z důvodu nemoci sezení přesunuto na úterý 14.ledna

                              - SLUNÍČKO - vánoční besídka ve čtvrtek 12.12. v 15.30 hodin

                              - MŠ Postoupky - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve čtvrtek 5.12. v 15.45 hodin

LEDEN

 •  Motýl a předškolní děti z MŠ Postoupek - ve středu 15.1.2020 zahájí cvičení na TJ Slávia
 • Sluníčko - ve čtvrtek 16.1.2020 zahájí cvičení na TJ Slávia

ÚNOR

 • Zahájeno plavání třídy Motýlek / 4.2.
 • MŠ Postoupky - DIVADLO ZŠ Bezměrov "Truhlice" /13.2.
 • Divadlo ve školce /18.2.
 • MŠ Postoupky - KARNEVAL /19.2.
 • Karneval v dopoledních hodinách /ve spolupráci s praxí studentek SPgŠ 24.2. od 9.00 hodin
 • MŠ Postoupky - MASOPUST /27.2.
 • BESEDA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ K OTÁZCE ♥♥ Školní zralosti ve spolupráci se speciálním pedagogem Mgr. Helenou Doleželovou z PPP Kroměříž /25.2. úterý v 15.30 hodin ve třídě MOTÝL
 • MŠ Postoupky - výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"

BŘEZEN

 • MŠ Postoupky - knihovna Postoupky Den knihy /19.3.
 • MŠ Postoupky - předškolní děti - návštěva ZŠ Bezměrov (23.3.
 • MŠ Postoupky - výtvarná soutěž "Čarovná pastelka"
 • MŠ Žižkova - třídy MOTÝL, SLUNÍČKO navštíví ZŠ Zachar /19.3. na 9.00 hodin
 • VŠECHNY AKCE A AKTIVITY Z DŮVODU PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ JSOU ZRUŠENY

 DUBEN

 • MŠ Postoupky "Velikonoční tradice" - odpoledne s rodiči /6.4.
 • MŠ Postoupky "ŘECHTAČKY, MAJKY PRŮVOD VESNICÍ" /7.4. a 8.4.
 • MŠ Žižkova VELIKONOČNÍ DÍLNY s rodiči /7.4. úterý od 15.00 hodin v jednotlivých třídách
 • VŠECHNY AKCE A AKTIVITY Z DŮVODU PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ JSOU ZRUŠENY
 •  

 KVĚTEN

 • MŠ Postoupky - DEN MATEK /7.5.
 • Fotografování dětí
 • Mš Postoupky kino ZUŠ /21.5.
 • VŠECHNY AKCE A AKTIVITY Z DŮVODU PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ JSOU ZRUŠENY

 ČERVEN

 • VŠECHNY AKCE A AKTIVITY Z DŮVODU PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ JSOU ZRUŠENY

 • Mš Postoupky - oslava ke Dni matek

 • MŠ Postoupky POLICIE /10.6., 11.6.
 • MŠ Postoupky ROZLOUČENÍ s předškoláky /19.6.
 
 

MŠ Postoupky - exkurze (dle domluvy) - ZD Postoupky, zahradnictví v Postoupkách, hasičská zbrojnice Kroměříž

MŠ Postoupky - 1x měsíčně návštěva knihovny

 

DUHOVÉ BUBLINY / ................... , sportovní hřiště ZŠ Zachar, slavnostní zahájení v 9.15 hodin

TŘÍDY SLUNÍČKO A MOTÝL, MŠ Postoupky navštěvují plaveckou výuku, cvičení Dráček, probíhá ZDRAVÝ ÚSMĚV

 

 

2011 © Mateřská Škola Žižkova
design: Look4vision,   programoval: SK