AKTUALITY

 INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
  Datum: 05. 02. 2023 

Od 1.4.2023 dle novelizované vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování se ZVYŠUJE CENA STRAVNÉHO A ZÁLOHA NA STRANÉ:

ZÁLOHA NA STRAVNÉ SE ZVYŠUJE:

 I. kategorie strávníka do 6 let - cena za den ze 40,-Kč na 45,- Kč, cena z 880,-Kč na 990,-Kč

II. kategorie strávníka od 7-10 let - cena za den ze 43,- Kč na 48,-Kč, cena z 950,-Kč na 1.056,- Kč

Tímto žádáme rodiče o zvýšení trvalého příkazu na stravné od 16.3.2023 (platba za stravné se platí zálohově měsíc dopředu).  

 Bc.Dudová E.

  vedoucí ŠJ

TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ ŽIŽKOVA                        - 573 341 434

Telefonní čísla do jednotlivých tříd ***

 * KRTEČEK - 573 331 685

 * MYŠKA - 573 331 246

 * BERUŠKA - 573 331 247

 * MOTÝLEK - 573 341 434

 * SLUNÍČKO - 573 331 248

 * JÍDELNA - 573 341 436

 * MŠ Postoupky třída     SOVIČKY - 727 942 325, 573 362 150


 

Plánované akce :

2022/2023

ZÁŘÍ

 • Informační schůzka rodičů v MŠ Žižkova / v 16.15 hodin v úterý 13.9.- v jednotlivých třídách, prosíme rodiče bez dětí/
 • Informační schůzka rodičů v MŠ Postoupky /v 16.15 hodin ve čtvrtek 8.9. -  prosíme rodiče bez dětí/
 • Zahájení cvičení DRÁČEK SLUNÍČKO /29.9.2022 čtvrtek, od 9.00 hodin + předškolní děti ze třídy KRTEČEK
 • Ve třídách SLUNÍČKO x MOTÝL probíhá "Zdraví úsměv" ve spolupráci se zdravotnickou školou /ukončení 19.10.2022


  ŘÍJEN

 • Projektový den pro předškolní děti /5.10.2022 MOTÝL, 12.10.2022 KRTEK)
 • Zahájení cvičení DRÁČEK MOTÝL x SOVIČKY /12.10.
 • Třída MYŠKA "Dýňování" s rodiči a dětmi /20.10. od 15.15 hodin
 • Třída SOVIČKY, MŠ Postoupky akce s rodiči DÝŇOVÁNÍ /24.10. v 15.30 hodin
 • "PUTOVÁNÍ S BLUDIČKOU" akce pro děti a rodiče z celé MŠ /2.11.2022 středa v odpoledních hodinách od 15.30 hodin - bližší informace v jednotlivých třídách
 • Třída SOVIČKY, MŠ Postoupky v dopoledních hodinách akce pro děti Halloween

 LISTOPAD

 •  Dopraváček pro předškolní  děti /9.11. pro 25 dětí
 •  Zahájení PLAVÁNÍ třída MOTÝL /30.11. - 1.2.2023
 • "DRAKIÁDA" malých tříd v dopoledních hodinách/1.11.2022
 •  Cvičení na Airtracku na SPgŠ Kroměříž, MYŠKA (9.45 hodin) x KRTEČEK (9.00 hodin) /21.11.2022
 • Cvičení na Airtracku na SPgŠ Krměříž, BERUŠKA (9.00 hodin) x SLUNÍČKO (9.45)
 • Třída MOTÝLEK /30.11. zahájí 9 lekcí plavání - cena 329,- Kč

 PROSINEC

 •  Mikulášská v MŠ Postoupky, třída Sovičky /v pondělí 5.12.2022 v 16.00 hodin
 •  Mikuláš ve školce /v úterý 6.12.2022 v dopoledních hodinách ve spolupráci se studentkami SPgŠ
 •  Rozsvícení vánočního stromečku celá školka /6.12.2022 v odpoledních hodinách v 15.30 hodin s rodiči
 • Vánoční posezení s rodiči BERUŠKA, MYŠKA, KRTEČEK v jednotlivých třídách /čtvrtek 15.12. od 15.00 hodin

LEDEN

 • Divadlo Šikulka ve školce v dopoledních hodinách /16.1.2023, cena 70,-Kč (náhradní termín - 27.3..2023)

ÚNOR

 • MŠ Postoupky třída SOVIČKY- KARNEVAL / 28.2. v dopoledních hodinách/
 • MŠ Žižkova - všechny třídy KARNEVAL / 28.2. v dopoledních hodinách /
 • Zahájení PLAVÁNÍ třída SLUNÍČKO /2.2.2023 - 30.3.2023, cena za 8 lekcí 292,- Kč
 • Zahájení PLAVÁNÍ třída KRTEČEK a SOVIČKY předškolní děti /7.2.2023 - 18.4.2023, od 10.15 hodin - 11.00 hodin, cena za 10 lekcí 369,- Kč
 • BESEDA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ K OTÁZCE ♥♥♥♥♥♥ Školní zralosti ve spoluprácí s Mgr. Helenou Doleželovou s PPP Kroměříž a učitelkami ze ZŠ /v úterý 21.2..2023 v 15.30 hodin ve třídě Motýlek

BŘEZEN

 •  Proběhne účast dětí v naší MŠ na projekci sférického kina s promítáním naučného filmu v   délce 30 minut  /28.3.2023 úterý, cena 90,- Kč

 •  Dílničky velikonoční / MYŠKA, BERUŠKA - 29.3.2023 od 15.00 hodin, SLUNÍČKO, MOTÝLEK, KRTEČEK - 30.3.2023 od 15.00 hodin

DUBEN
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ Žižkova a MŠ Postoupky / 20.4. v dopoledních hodinách od 9.00 hodin - 11.00 hodin, v odpoledních hodinách od 14.00 hodin do 15.30 hodin - zde možnost vyzvednutí přihlášek !
 • Třída MOTÝLEK (s improvizačním projektem "Zasadíme strom aneb Život a technika") a MYŠKA (s vystoupením) budou vystupovat na SPgŠ /26.4.2023 v dopoledních hodinách bez rodičů. Bližší informace ve svých třídách.

 KVĚTEN

 • Zápis dětí do MŠ Žižkova x MŠ Postoupky proběhne v termínu / 10.5. a 11.5.  - přijímání přihlášek v kanceláři paní ředitelky /bližší informace budou včas zveřejněny
 • Chystané posezení ke DNI MATEK /MYŠKA - 9.5.2023 v 15.30 hodin, BERUŠKA - 11.5.2023 v 15.00 hodin, KRTEČEK - 10.5.2023 v 15.15 hodin
 • Sportovní dopoledne ve spolupráci s SPgŠ Kroměříž "Duhové bubliny" pro děti z předškolních tříd /v 12.5.2023 v pátek od 9.00 hodin
 • Akce pro všechny děti na školní zahradě "DRAVCI" /2.5.2023 v pondělí v dopoledních hodinách, cena 50,- Kč, v 10.15 hodin
 • "JARNÍ KVĚTNÁ" cena 60,- Kč - MYŠKA /16.5.2023 na 9.00 hodin/, MOTÝL /24.5.2023 v 9.00 hodin
 • Fotografování dětí MŠ Žižkova /17.5.2023 v dopoledních hodinách
 • Fotografování dětí MŠ Posoupky /18.5.2023 v dopoledních hodinách
 • Třída MYŠKA navštíví divadlo v domě kultury "O dvanácti měsíčkách" /23.5.2023, cena 20,- Kč
 • "DOPRAVÁČEK" pro děti ze SLUNÍČKA /31.5.2023 v prostorách zahrady MŠ Mánesova v 8.45 hodin

 ČERVEN

 • "DEN DĚTÍ" s rodiči /1.6.2023 od 15.30 ve spolupráci s hasiči, záchranou službou, SONS-pro zrakově postižené ...

 • Třída SOVIČKY-Postoupky /1.6.2023 MDD
 • "Výchovně vzdělávací program "Kouzelná ZUŠka" /2.6. v dopoledních hodinách, třída MOTÝLEK na 10.00 hodin, třída SLUNÍČKO na 10.30 hodin
 • Vystoupení třídy BERUŠKA pro Klub aktivních důchodců /5.6.2023 na 9.30 hodin
 • Třída SOVIČKY /6.6. v dopoledních hodinách návštěva ZD Postoupky
 •  "DOPRAVÁČEK" pro děti ze třídy MOTÝLEK /14.6.2023 v prostorách zahrady MŠ Mánesova od 8.45 hodin#333366

 • Program "NA PROCHÁZCE V POHÁDCE" si pro děti připravila STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA /14.6.2023 v 9.30 hodin- třída SLUNÍČKO a předškolní děti z KRTEČKA
 • "POSEZENÍ S RODIČI  s grilovačkou" třída MYŠKA /15.6. na 15.30 hodin
 • Třída SOVIČKY /15.6.2023 ZAHRADNÍ SLAVNOST - rozloučení se školáky
 • Třída SOVIČKY /22.6.2023 - turistický výlet do lesa
 • Třída SOVIČKY /27.6.2023 - návštěva knihovny Postoupky
 • Třída SOVIČKY /chystá se návštěva hasičské zbrojnice Postoupky

 


 

 

2011 © Mateřská Škola Žižkova
design: Look4vision,   programoval: SK